KUnsten ZOrgorganisatie

Ons middel is de participatieve kunst. De methodieken helpen ons gericht te werken aan een inclusieve samenleving. Centraal staan de mensen, als ervaringsdeskundigen van hun eigen leven die met inzet van creatieve programma’s verandering creëren in het eigen leven en in hun omgeving.

In de programma’s worden mensen zich bewust van hun eigen kracht en de kracht van hun gemeenschap. Dit leidt tot meerstemmigheid, gelijkwaardigheid, productieve samenwerking en bevredigende relaties.

Het gezamenlijke artistiek onderzoeken van onderwerpen die ons allen aanbelangen stelt mensen in staat om iets te gaan doen wat ze nooit uit zichzelf hadden gedaan, en waar zorg, welzijn of andere professionals zelden op uitkomen. Tijdens het proces wordt op een zeer concrete en zeer diepe manier de wijsheid en de inventiviteit van mensen aangeboord, naar boven gebracht en omgezet in actie.