top of page

OVERONS

KUZO is een zorgkunsthuis gedragen door de rechtstreekse participatie van kwetsbare groepen.. Mensen die om diverse redenen geen aansluiting vinden bij het traditionele activeringsaanbod vormen er samen een leerwerkgemeenschap met kunstenaars, welzijnswerkers, wetenschappers, studenten en zelforganisaties waar ze hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien en KUZO mee vorm geven en uitbaten. Hun ervaringen als zorgvragers aangaande werk en leven worden verbonden met de ervaringen van zorgverstrekkers om zo een sector overschrijdend organisatiemodel te ontwikkelen waar nieuwe werkvormen voor participatie en inclusie centraal staan.

bottom of page