top of page

PARTNERS

KUZO gelooft in de kracht van samenwerking tussen verschillende sectoren.  De partners komen uit welzijn, de zorg, het onderwijs en de kunsten. Allen hebben ze een specifieke expertise en versterken ze elkaar om samen een nieuw geheel te vormen. In de leerwerkplaats zoeken we samen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en worden deelnemers warm gemaakt om hun plaats in de maatschappij (weer) op te nemen.

KUNSTEN

Sering

Weeft mensen in de Wereld

Sering is een organisatie waar mensen, ongeacht hun leeftijd, origine of sociale status samenwerken met professionele kunstenaars. De verhalen van de deelnemers staan daarbij centraal. Teamwork en kruisbestuiving tussen alle betrokkenen zorgt voor hoogstaande producties met een unieke mix van diversiteit en eenheid. www.sering.be

Formaat

Formaat zet de kracht van participatief theater in voor maatschappelijke verandering. Zo dragen we bij aan een humanere, participatievere samenleving, waarin burgers vanuit (herwonnen) zelfregie, medezeggenschap krijgen en een sterke(re) positie verwerven in het persoonlijke, sociale en culturele leven en in de politieke gemeenschap. Via het kenniscentrum delen we de methodiek en bieden ondersteuning bij implementatie hiervan. www.formaat.org

World Carrousel

World Carrousel is een internationaal coöperatief van gemeenschapstheaters. Via internettechnologie werkt men aan projecten met betrokkenheid van participanten op 4 continenten. Kwetsbare groepen, jong en oud, leren al spelend omgaan met nieuwe media en creatieve processen. www.worldcarrousel.org

ZORG

Free Clinic VZW

Het Social Activeringscentrum De Nomaad is een deelwerking van Free Clinic vzw. Zij richten zich tot eenieder die een link heeft met het gebruik van illegale middelen. Met een uiteenlopend palet van (gratis) activiteiten ligt de focus van De Nomaad bij het welzijn van hun gasten. Ze benaderen de doelgroep in zijn totaliteit en niet als gebruikersgroep op zich, daarbij vertrekkend van de krachten en sterktes aanwezig bij elke individuele gast.​​ www.free-clinic.be

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw

Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw werkt met mensen in maatschappelijk kwetsbare positie. Hen op steeds andere manieren sterker maken en samen met hen zorgen voor een socialer beleid is hun kernactiviteit. Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van mensen. Door samen te praten en te werken nemen mensen in maatschappelijk kwetsbare posities opnieuw greep op hun leven en omgeving.
www.samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

ONDERWIJS

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

AP of Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, staat ook voor Antwerpen en Provincie, Artistiek en Professioneel en Ambitieus en Passioneel. De student staat in deze hogeschool centraal. Kruisbestuiving en interdisciplinariteit zijn slechts enkele sterktes van AP. Het is een hogeschool waar iedereen de kans krijgt om te groeien en te bouwen aan zichzelf met vertrouwen en respect voor ieder individu. www.ap.be

HBO5 Antwerpen

Onze HBO5-opleidingen zijn in de eerste plaats arbeidsmarktgericht en situeren zich qua niveau tussen het secundair onderwijs en de professionele bachelor. De meeste van onze studenten zijn jongvolwassenen. Onze lectoren zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. Met het diploma van gegradueerde op zak kan je meteen naar de arbeidsmarkt. Onze opleidingen vormen ook de ideale opstap als je later nog een professionele bachelor wil volgen. www.hbo5antwerpen.be

Universiteit Antwerpen - Faculteit sociale wetenschappen - Master sociaal werk

De Universiteit Antwerpen is een jonge, dynamische en toekomstgerichte universiteit. Ze integreert de troeven van haar historische wortels in haar ambitie om positief bij te dragen aan de samenleving. De universiteit biedt ruimte aan diversiteit en geeft gelijke kansen en maximale ontplooiingsmogelijkheden aan haar personeelsleden en studenten. Hun drie kerntaken zijn onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor hen een belangrijk aspect, net zoals ‘Maatschappelijk Verantwoord Organiseren’. www.uantwerpen.be

bottom of page