KWETSBARE GROEPEN

We bieden unieke vormings- en opleidingstrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.  Mensen met een beperking, een langdurige ziekte, meervoudige sociale problematiek... krijgen al spelend inzicht in de drempels die hen verhinderen te participeren aan het bestaande aanbod.

We zetten vooral in op weerbaarheid, door mensen een rugzak mee te geven met competenties waar ze jaren later nog kunnen uit putten. Ook binnen een steeds veranderend arbeidsveld.

Ze ontwikkelen meeneembare menselijke kwaliteiten zoals veerkracht, aanpassingsvermogen en emotioneel evenwicht. Kwaliteiten die op de arbeidsmarkt een steeds belangrijkere rol gaan spelen.